Udostępniamy za darmo – broszura Ludwika Krzywickiego

Redakcja „Nowego Obywatela” udostępniła do darmowego pobierania elektroniczną wersję broszury Ludwika Krzywickiego, myśliciela lewicowego, działacza społecznego i prekursora polskiej socjologii. Broszurę udostępniamy w 74. rocznicę śmierci Krzywickiego.

Papierowa wersja tej broszury została dołączona do naszego czasopisma przed ponad rokiem, a dziś wydawcy umożliwiają wszystkim chętnym bezpłatną możliwość zapoznania się z jej treścią.

„Takimi będą drogi nasze (sic itur ad virtutem)” to tekst Krzywickiego powstały w 1905 r., w okresie rewolucji niepodległościowo-socjalnej. Jest to apel do młodzieży, w którym autor pragnie pozyskać ją dla idei i „motywów godnych świadomego swej godności człowieka”. Publikacja wydana została w opracowaniu i z posłowiem autorstwa Remigiusza Okraski, redaktora naczelnego „Nowego Obywatela” i portalu Lewicowo.pl. Obecna edycja jest pierwszą od 55 lat.

Broszurę pobrać można w formatach epub, mobi i pdf.

Nadal jest także dostępna do bezpłatnego pobierania broszura Stanisława Thugutta pt. „Listy do młodego przyjaciela”. Autor tej publikacji był znanym działaczem lewicy ludowej, ministrem spraw wewnętrznych w rządach Moraczewskiego i Daszyńskiego oraz działaczem ruchu spółdzielczego. Broszurę Thugutta można pobrać w kilku formatach tutaj.