Nowy numer już gotowy!

Już w sprzedaży nowy numer „Nowego Obywatela”. Prezentujemy jego okładkę i szczegóły zawartości.

Do prenumeratorów nadaliśmy już przesyłki z najnowszym, letnim numerem „Nowego Obywatela” (nr 68). Trafił on też do empików i salonów prasowych. Okładka zapowiada jeden z wywiadów zamieszczonych w tym numerze, zatytułowany „Unia solidarna, liberalna czy… żadna”.

Nasz rozmówca, dr hab. Tomasz Grosse, formułuje – na bazie niedawnych wydarzeń z Grecji – m.in. taką tezę: W perspektywie długofalowej federalizacja Europy byłaby dla polskiego społeczeństwa, przede wszystkim dla naszych dzieci i wnuków, najkorzystniejsza. Federacja europejska jest dziś jednak tylko marzeniem, którego realizację coraz trudniej sobie wyobrazić. Europa w coraz większym stopniu umacnia się w swojej konfederacyjności, kraje członkowskie – zwłaszcza te najsilniejsze – mają w niej do powiedzenia coraz więcej, a nie coraz mniej. Jak w tej rzeczywistości chronić swoje interesy i budować podstawy rozwoju, którego owoce mogłyby zebrać przyszłe pokolenia? Wobec barier, jakie napotyka dziś europejskie myślenie wspólnotowe, pozostaje nam poszukiwanie autonomii wobec Europy.

Wtóruje mu redaktor naczelny „Nowego Obywatela”, Remigiusz Okraska, który stwierdza w edytorialu: Prace nad niniejszym numerem kończyliśmy w momencie, gdy decydowały się losy Grecji. Kraju, którego niedawne perypetie są wręcz modelowe dla wyjaśnienia, jak działa współczesny system polityczno-finansowy. Kraju, który przodował w „przedsiębiorczości”, czyli ilości zakładanych małych firm, a także w „optymalizacji podatkowej”, czyli w niepłaceniu należności państwu. Kraju, który w ramach reakcji na kryzys został rozliczony nie z tych zjawisk i ich skutków, lecz z rzekomego „życia ponad stan”, „socjalu” i „lenistwa”, a przepisane mu kuracje w duchu liberalnym okazały się mieć skutki odwrotne niż zapowiadano. Zwiększyły bezrobocie, zdusiły popyt wewnętrzny, spotęgowały zadłużenie. I kraju, który zamiast realnej pomocy otrzymał w ramach Unii Europejskiej kilka kopniaków i zestaw szantażów, a zamiast rozliczenia rzeczywiście winnych postanowiono ukarać zwykłych obywateli i pogorszyć ich poziom życia, już i tak nadszarpnięty w efekcie kryzysu.

W numerze publikujemy także m.in. obszerny wywiad z prof. Guyem Standingiem, autorem głośnych książek i teorii na temat nowej klasy społecznej – prekariatu. Z kolei Marcin Malinowski w swojej analizie zatytułowanej „Odzyskać państwo” pisze: Można obecnie zaobserwować postępujące niedofinansowanie sfery socjalnej, fiskalne uprzywilejowanie elit finansowych, drenaż nieopodatkowanych zysków kapitałowych z Polski, nepotyzm w sferze instytucji państwowych niezdolnych do strategicznego i długoterminowego działania, lekceważenie społeczeństwa obywatelskiego, ogólny wzrost ubóstwa, niepewności jutra u zapewne ponad 50% społeczeństwa i pełzający neokolonializm. Malejące zaufanie społeczne do państwa nie bierze się znikąd. I proponuje środki zaradcze – szczegółową receptę na odzyskanie suwerenności, samorządności i podmiotowości Polski i Polaków.

O tym, jak wygląda natomiast rzeczywistość Polski B – tej mało obecnej w mediach, chyba że zdarzy się jakiś skandal – opowiada nam dr Łukasz Zaborowski w rozmowie zatytułowanej „Świat poza metropoliami”. Natomiast Bartłomiej Grubich poddał gruntownej analizie temat tzw. budżetów obywatelskich, coraz popularniejszych w Polsce. Przygląda się ich obietnicom, a także temu, ile z nich zostało praktyce oraz jak przełożyły się n polepszenie demokracji na szczeblu lokalnym. Z kolei Paweł Jaworski, dr Krzysztof Nawratek i dr Łukasz Pancewicz przygotowali dla nas trójgłos na temat grzechów głównych polskiej urbanistyki z prospołecznego i demokratycznego punktu widzenia.

Dwa kolejne teksty przenoszą nas w świat ekonomicznych analiz i recept. Krzysztof Mroczkowski kreśli wizję drugiej transformacji gospodarczej Polski i pokazuje, czym powinna się ona różnić od tej z przełomu lat 80. i 90. oraz jak korygować jej błędy. Z kolei Jakub Bartak analizuje różnice między strategiami wyjścia z zacofania gospodarczego a tymi, które pogłębiają neokolonialne uzależnienie – Polska póki co realizuje raczej ten drugi scenariusz, ale autor podpowiada, jak to zmienić. W tematykę ekonomiczną wpisuje się także analiza przyczyn kryzysu gospodarczego w USA, którą przygotował Piotr Wójcik. Pisze on m.in.: Poszukali rozwiązania, które w minimalnym stopniu ingeruje w grę rynkową i w żaden sposób nie będzie przypominać formalnej redystrybucji, jaka politycznie w warunkach amerykańskich po prostu by nie przeszła. Rozpętana akcja pożyczkowa, niczym rasowy program socjalny, docierała więc w pierwszym rzędzie do najbardziej potrzebujących. Problem w tym, że nie był to typowy program socjalny, gdyż w przeciwieństwie do tradycyjnego zasiłku, pieniądze te trzeba było oddać.

W tym numerze przygotowaliśmy także dwa tłumaczenia tekstów zagranicznych. Pierwszy z nich poświęcony jest rosnącej elastyczności wymaganej od pracowników oraz skutkom społecznym tego zjawiska. Drugi mówi o tym, że Genetyczny determinizm i jego brzydszy kuzyn, społeczny darwinizm, przeżywają wielki powrót. Uzbrojony w ogromne ilości danych na temat genomu oraz w arsenał technik statystycznych, mały, ale głośny zespół naukowców usiłuje propagować genetyczne uzasadnienia dla wszystkiego, czym jesteśmy i co robimy.

W dziale opisującym zjawiska z przeszłości nowy numer zawiera dwa materiały. W pierwszym z nich dr hab. Jarosław Tomasiewicz prezentuje dzieje arabskich nacjonal-socjalizmów, które stanowiły alternatywę zarówno wobec dzikiego kapitalizmu, jak i fundamentalizmu religijnego. Natomiast Piotr Frączak odkrywa mało znany i niemal całkowicie zapomniany element dziejów Polski – spontaniczny, oddolny i szeroko zakrojony ruch Komitetów Obywatelskich z czasów I wojny światowej.

Andrzej Muszyński, jeden z najlepszych reportażystów młodego pokolenia, zabiera nas w wędrówkę w Tatry. Ale zupełnie inne, niż myślimy – Tatry dawne, magiczne, nieoczywiste, pełne oryginalnych postaci i zdarzeń dalekich od „filozofii Krupówek”. Piękny esej o pięknych polskich górach.

To nie wszystkie atrakcje tego numeru. Zapraszamy do lektury! Można go nabyć w salonach prasowych Empik i Ruch oraz w naszym sklepie. A najlepiej zamówić prenumeratę, z dopiskiem „Prenumerata NO od nr 68”.